Sex, Drugs and Russian Classic Literature
Oh yes, and Mötley Crüe

Thus Spoke the Cercis.

“Пиши до смърт. Писането е живот.”

- из личната ми кореспонденция с А. Трифонов, колега писател и поет.

View On WordPress

+ Load More Posts